Najpiękniejszy uśmiech ma ten, kto wiele wycierpiał.


najpiękniejszy-uśmiech-ten-kto-wiele-wycierpiał
anonimnajpiękniejszyuśmiechtenktowielewycierpiałnajpiękniejszy uśmiechuśmiech mama tenkto wielewiele wycierpiałnajpiękniejszy uśmiech mauśmiech ma tenkto wiele wycierpiałnajpiękniejszy uśmiech ma ten

Ten tylko stanie na wydarzeń czele, ten tylko wrogów stopom swym podściele, kto wiele cierpiał i kto kochał wiele!Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.Kto wiele piękna doznał w życiu, ten też powinien wiele z siebie za to dać.Kto się za wiele na­myśla, ten niewiele dokaże.Kto się za wiele namyśla, ten niewiele dokaże.Kto wrogów ma wiele, ten siły swe dzielić musi.