Najpierw stań się wartościowym człowiekiem, a sukces nadejdzie sam


najpierw-stań-ę-wartościowym-człowiekiem-a-sukces-nadejdzie-sam
albert einsteinnajpierwstańsięwartościowymczłowiekiemsukcesnadejdziesamnajpierw staństań sięsię wartościowymwartościowym człowiekiemsukces nadejdzienadejdzie samnajpierw stań sięstań się wartościowymsię wartościowym człowiekiema sukces nadejdziesukces nadejdzie samnajpierw stań się wartościowymstań się wartościowym człowiekiema sukces nadejdzie samnajpierw stań się wartościowym człowiekiem

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, sukces nadejdzie sam.Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowymLu­bię ten stan, cu­dow­ne sam na sam, pa­pieros, spa­cer i ja ♥ Chcesz złowić morze, to sam stań się morzem.Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam.Jes­tem sam, wal­ka wręcz, tchórzy zaw­sze jest dwu Liczę tyl­ko na siebie, przy­jaciele? z ni­mi chuj Mu­sisz bar­dzo się pos­ta­rać, bym osiągnął stan gorączki białej Stan wyjątko­wy dop­ro­wadzam w nim do kalectw Niena­wiść sięgnęła ze­nitu, opo­nent o li­tość błaga Zos­ta­je po nim nic tu, je­dyna wnętrzności tara Słyszeć la­ment ko­biet wrogów, Bru­no do te­go zwykł Uważaj na słowa, byś wro­giem nie stał się Ty.