Najpożyteczniejszy sposób udzielenia swego doświadczenia jest częstokroć wyjawienie, jakim sposobem się go nabyło.


najpożyteczniejszy-sposób-udzielenia-swego-doświadczenia-jest-częstokroć-wyjawienie-jakim-sposobem-ę-go-nabyło
janina ipohorskanajpożyteczniejszysposóbudzieleniaswegodoświadczeniajestczęstokroćwyjawieniejakimsposobemsięgonabyłonajpożyteczniejszy sposóbsposób udzieleniaudzielenia swegoswego doświadczeniadoświadczenia jestjest częstokroćczęstokroć wyjawieniejakim sposobemsposobem sięsię gogo nabyłonajpożyteczniejszy sposób udzieleniasposób udzielenia swegoudzielenia swego doświadczeniaswego doświadczenia jestdoświadczenia jest częstokroćjest częstokroć wyjawieniejakim sposobem sięsposobem się gosię go nabyłonajpożyteczniejszy sposób udzielenia swegosposób udzielenia swego doświadczeniaudzielenia swego doświadczenia jestswego doświadczenia jest częstokroćdoświadczenia jest częstokroć wyjawieniejakim sposobem się gosposobem się go nabyłonajpożyteczniejszy sposób udzielenia swego doświadczeniasposób udzielenia swego doświadczenia jestudzielenia swego doświadczenia jest częstokroćswego doświadczenia jest częstokroć wyjawieniejakim sposobem się go nabyło

Nacjonalizm to częstokroć wyraz małej wiary w rzeczywiste możliwości swego narodu.Dziennikarzem staje się człowiek z reguły w ten sposób, że z młodzieńczego braku doświadczenia napisze coś do prasy.Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha [...]Mądrość człowieka jest wprost proporcjonalna nie do jego doświadczenia, ale do umiejętności doświadczenia.Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum.Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn