Najprawdziwszą wielkości oznaką jest nienasycenie.


najprawdziwszą-wielkoś-oznaką-jest-nienasycenie
henry fieldingnajprawdziwsząwielkościoznakąjestnienasycenienajprawdziwszą wielkościwielkości oznakąoznaką jestjest nienasycenienajprawdziwszą wielkości oznakąwielkości oznaką jestoznaką jest nienasycenienajprawdziwszą wielkości oznaką jestwielkości oznaką jest nienasycenienajprawdziwszą wielkości oznaką jest nienasycenie

Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości.Naj­praw­dziw­szą wiel­kości oz­naką jest nienasycenie.Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy.Nieszczęście jest prawie zawsze oznaką fałszywej interpretacji życia.Kiedy kanibal używa noża i widelca, czy jest to oznaką postępu?Wielką oznaką miłości jest podporządkowanie się woli tego, kogo kochamy.