Najsilniejsza wspólnota wszelkiej wiedzy, naukowa republika, to wysoki cel uczonych.


najsilniejsza-wspólnota-wszelkiej-wiedzy-naukowa-republika-to-wysoki-cel-uczonych
novalisnajsilniejszawspólnotawszelkiejwiedzynaukowarepublikatowysokiceluczonychnajsilniejsza wspólnotawspólnota wszelkiejwszelkiej wiedzynaukowa republikawysoki celcel uczonychnajsilniejsza wspólnota wszelkiejwspólnota wszelkiej wiedzywysoki cel uczonychnajsilniejsza wspólnota wszelkiej wiedzy

Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy.Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza.Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.