Najsmutniejsze słowa, jakie wypowiedziano czy napisano, to:


najsmutniejsze-słowa-jakie-wypowiedziano-czy-napisano-to-mogłem-być-kimś
billy grahamnajsmutniejszesłowajakiewypowiedzianoczynapisanotomogłembyćkimśnajsmutniejsze słowajakie wypowiedzianowypowiedziano czyczy napisanomogłem byćbyć kimśjakie wypowiedziano czywypowiedziano czy napisanomogłem być kimśjakie wypowiedziano czy napisano

Najsmutniejsze porażki, jakie ponoszą ludzie, mają za przyczynę brak woli osiągnięcia sukcesu....Ka­kofo­nia uczuć, myśli... ... I słowa, których nie wypowiedziano...Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym.Nie ma już słowa, które­go by przed­tem nie wypowiedziano.Nie ma słowa, które­go by przed­tem nie wypowiedziano.Nie ma już słowa, którego by przedtem nie wypowiedziano.