Najsprawiedliwsza opinia o większości kobiet jest obrazą dla ich wyjątków.


najsprawiedliwsza-opinia-o-większoś-kobiet-jest-obrazą-dla-ich-wyjątków
aleksander Świętochowskinajsprawiedliwszaopiniawiększościkobietjestobraządlaichwyjątkównajsprawiedliwsza opiniaopinia oo większościwiększości kobietkobiet jestjest obraząobrazą dladla ichich wyjątkównajsprawiedliwsza opinia oopinia o większościo większości kobietwiększości kobiet jestkobiet jest obraząjest obrazą dlaobrazą dla ichdla ich wyjątkównajsprawiedliwsza opinia o większościopinia o większości kobieto większości kobiet jestwiększości kobiet jest obraząkobiet jest obrazą dlajest obrazą dla ichobrazą dla ich wyjątkównajsprawiedliwsza opinia o większości kobietopinia o większości kobiet jesto większości kobiet jest obraząwiększości kobiet jest obrazą dlakobiet jest obrazą dla ichjest obrazą dla ich wyjątków

Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn. -Alice Walker
zwierzę-istnieją-dla-siebie-samych-nie-stworzono-ich-dla-ludzi-tak-samo-jak-czarnych-nie-stworzono-dla-białych-a-kobiet-dla-mężczyzn
Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży. -Ernst von Dinchlage
miłość-jest-odwagą-kobiet-ich-gwiazdą-przewodnią-kompasem-ich-podróży
Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich. -Anthony Robbins
Życie-większoś-ludzi-jest-bezpośrednim-odzwierciedleniem-ich-grup-koleżeńskich
Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna. -Cyceron
pokój-nawet-niesprawiedliwy-jest-pożyteczniejszy-ż-najsprawiedliwsza-wojna
Kobiety łatwiej niż mężczyźni przyznają się do błędów. Stąd opinia, że popełniają ich więcej. -Gina Lollobrigida
kobiety-łatwiej-ż-mężczyź-przyznają-ę-do-błędów-stąd-opinia-że-popełniają-ich-więcej