Najsprawiedliwsza opinia o większości kobiet jest obrazą dla ich wyjątków.


najsprawiedliwsza-opinia-o-większoś-kobiet-jest-obrazą-dla-ich-wyjątków
aleksander Świętochowskinajsprawiedliwszaopiniawiększościkobietjestobraządlaichwyjątkównajsprawiedliwsza opiniaopinia oo większościwiększości kobietkobiet jestjest obraząobrazą dladla ichich wyjątkównajsprawiedliwsza opinia oopinia o większościo większości kobietwiększości kobiet jestkobiet jest obraząjest obrazą dlaobrazą dla ichdla ich wyjątkównajsprawiedliwsza opinia o większościopinia o większości kobieto większości kobiet jestwiększości kobiet jest obraząkobiet jest obrazą dlajest obrazą dla ichobrazą dla ich wyjątkównajsprawiedliwsza opinia o większości kobietopinia o większości kobiet jesto większości kobiet jest obraząwiększości kobiet jest obrazą dlakobiet jest obrazą dla ichjest obrazą dla ich wyjątków

Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn.Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży.Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich.Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna.Kobiety łatwiej niż mężczyźni przyznają się do błędów. Stąd opinia, że popełniają ich więcej.obraz a z obraza łypie na mnie zaraza przyszedłem się pogapić bo kultury szukam a tu bezczelnie na mnie luka z obraza ta sztuka wychodzę do domu żem dał się zwabić nie mówcie nikomu Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)