Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.


najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
karol irzykowskinajstraszniejszejestnienawidzićsiebiewstydzićsięjednakniemócodsiebieuciecwciążdowracaćdlategoprzeklinaćnajstraszniejsze jestjest nienawidzićnienawidzić siebiewstydzić sięsię siebiejednak nienie mócmóc odod siebiesiebie uciecwciąż dodo siebiesiebie wracaćwracać ii dlategodlatego siebiesiebie przeklinaćnajstraszniejsze jest nienawidzićjest nienawidzić siebiewstydzić się siebiea jednak niejednak nie mócnie móc odmóc od siebieod siebie uciecwciąż do siebiedo siebie wracaćsiebie wracać iwracać i dlategoi dlatego siebiedlatego siebie przeklinaćnajstraszniejsze jest nienawidzić siebiea jednak nie mócjednak nie móc odnie móc od siebiemóc od siebie uciecwciąż do siebie wracaćdo siebie wracać isiebie wracać i dlategowracać i dlatego siebiei dlatego siebie przeklinaća jednak nie móc odjednak nie móc od siebienie móc od siebie uciecwciąż do siebie wracać ido siebie wracać i dlategosiebie wracać i dlatego siebiewracać i dlatego siebie przeklinać

Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić. Nienawiść do samego siebie to egocentryzm. A nie znosić swoich ułomności to żądza wyniesienia się i przodowania.Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie.dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam...Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze.Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolnośćTracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie.