Najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami - bo nie widać przeciwników.


najtrudniejsza-jest-walka-z-własnymi-urojeniami-bo-nie-widać-przeciwników
feliks chwalibógnajtrudniejszajestwalkawłasnymiurojeniamiboniewidaćprzeciwnikównajtrudniejsza jestjest walkawalka zz własnymiwłasnymi urojeniamiurojeniamibobo nienie widaćwidać przeciwnikównajtrudniejsza jest walkajest walka zwalka z własnymiz własnymi urojeniamiwłasnymi urojeniamibo niebo nie widaćnie widać przeciwnikównajtrudniejsza jest walka zjest walka z własnymiwalka z własnymi urojeniamiz własnymi urojeniamibo nie widaćbo nie widać przeciwnikównajtrudniejsza jest walka z własnymijest walka z własnymi urojeniamiwalka z własnymi urojeniamibo nie widać przeciwników

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.Kocha­my od ra­zu dwie osoby niemożli­we do kochania, bo tę co za blis­ko i tę co za daleko. I chy­ba na­wet dla­tego umieramy, żeby nas było widać i nie widać.Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.Dopóki proletariatowi potrzebne jest państwo, dopóty potrzebne mu jest nie w interesie wolności, lecz w celu zdławienia swoich przeciwników.Kocha­nie siebie jest rzeczą najtrudniejszą.