Najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami - bo nie widać przeciwników.


najtrudniejsza-jest-walka-z-własnymi-urojeniami-bo-nie-widać-przeciwników
feliks chwalibógnajtrudniejszajestwalkawłasnymiurojeniamiboniewidaćprzeciwnikównajtrudniejsza jestjest walkawalka zz własnymiwłasnymi urojeniamiurojeniamibobo nienie widaćwidać przeciwnikównajtrudniejsza jest walkajest walka zwalka z własnymiz własnymi urojeniamiwłasnymi urojeniamibo niebo nie widaćnie widać przeciwnikównajtrudniejsza jest walka zjest walka z własnymiwalka z własnymi urojeniamiz własnymi urojeniamibo nie widaćbo nie widać przeciwnikównajtrudniejsza jest walka z własnymijest walka z własnymi urojeniamiwalka z własnymi urojeniamibo nie widać przeciwników

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Kocha­my od ra­zu dwie osoby niemożli­we do kochania, bo tę co za blis­ko i tę co za daleko. I chy­ba na­wet dla­tego umieramy, żeby nas było widać i nie widać. -Jan Twardowski
kocha­my-od ra­zu-dwie-osoby-niemożli­we-do kochania-bo-tę co za blis­ko-i tę co za daleko-i-chy­ba-na­wet-dla­tego-umieramy-żeby
Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
Dopóki proletariatowi potrzebne jest państwo, dopóty potrzebne mu jest nie w interesie wolności, lecz w celu zdławienia swoich przeciwników. -Fryderyk Engels
dopóki-proletariatowi-potrzebne-jest-państwo-dopóty-potrzebne-mu-jest-nie-w-interesie-wolnoś-lecz-w-celu-zdławienia-swoich-przeciwników
Kocha­nie siebie jest rzeczą najtrudniejszą. -Tim Guénard
kocha­nie-siebie-jest rzeczą-najtrudniejszą