Najtrudniejsza rzecz w życiu to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palić


najtrudniejsza-rzecz-w-życiu-to-nauczyć-ę-które-mosty-przekraczać-a-które-palić
david russellnajtrudniejszarzeczżyciutonauczyćsięktóremostyprzekraczaćpalićnajtrudniejsza rzeczrzecz ww życiunauczyć sięktóre mostymosty przekraczaćktóre palićnajtrudniejsza rzecz wrzecz w życiużyciu to nauczyćktóre mosty przekraczaća które palićnajtrudniejsza rzecz w życiuw życiu to nauczyćżyciu to nauczyć sięrzecz w życiu to nauczyćw życiu to nauczyć się

Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić.Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza.Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.Mężczyzna to zwierzę domowe, które, traktowane należycie, potrafi nauczyć się wielu pożytecznych rzeczy.Nie załamuj się przez rzeczy, które w życiu Ci nie wyszły, każdy po­pełnia błędy. Trze­ba umieć wy­ciągnąć z nich wnios­ki i nie brnąć w nie dru­gi raz. Pa­miętaj o wy­darze­niach, które wy­wołały uśmiech na Two­jej twarzy. To one spra­wią, że będzie Ci się żyło le­piej. Nie pod­da­waj się! ****** *** …w myślach, które biegną szybko… …w marze­niach, które są jak ko­loro­we motyle… …w snach, które są piękne… ZAWSZE… ****** ***