Najtrudniejsze w poezji jest połączenie rzeczowości i natchnienia.


najtrudniejsze-w-poezji-jest-połączenie-rzeczowoś-i-natchnienia
napierski stefannajtrudniejszepoezjijestpołączenierzeczowościnatchnienianajtrudniejsze ww poezjipoezji jestjest połączeniepołączenie rzeczowościrzeczowości ii natchnienianajtrudniejsze w poezjiw poezji jestpoezji jest połączeniejest połączenie rzeczowościpołączenie rzeczowości irzeczowości i natchnienianajtrudniejsze w poezji jestw poezji jest połączeniepoezji jest połączenie rzeczowościjest połączenie rzeczowości ipołączenie rzeczowości i natchnienianajtrudniejsze w poezji jest połączeniew poezji jest połączenie rzeczowościpoezji jest połączenie rzeczowości ijest połączenie rzeczowości i natchnienia

Z wszystkiego najtrudniejsze jest podobać się tłumowi.Noc jest matką natchnienia.Uprawianie poezji jest formą miłości.Miarą poezji, a może i religii jest miłość.Małżeństwo to połączenie Najtrudniejsze to bezinteresownie kochać każdego człowieka.