Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej.


najważniejsze-dokonuje-ę-w-ciszy-wewnętrznej
jan twardowskinajważniejszedokonujesięciszywewnętrznejnajważniejsze dokonujedokonuje sięw ciszyciszy wewnętrznejnajważniejsze dokonuje siędokonuje się wsię w ciszyw ciszy wewnętrznejnajważniejsze dokonuje się wdokonuje się w ciszysię w ciszy wewnętrznejnajważniejsze dokonuje się w ciszydokonuje się w ciszy wewnętrznej

Rewolucja dokonuje gwałtu na wrogach ludu pracującego i sama dokonuje się przez ten gwałt.Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze.Książę, który przebacza swym poddanym, wyobraża sobie, że dokonuje aktu miłosierdzia, choć bywa to jakże często akt sprawiedliwości. I na odwrót, nieraz wymierzając karę mniema, że dokonuje aktu sprawiedliwości, a jest to w istocie akt tyranii.Najważniejsze w życiu nie jest kapitalizowanie naszych osiągnięć. To potrafi nawet głupiec. Najważniejsze jest w życiu czerpanie korzyści z porażek. Umiejętność ta wymaga inteligencji i odróżnia głupca od mędrca.Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy.Próżnością nie zasłoni się wewnętrznej pustki.