Najważniejsze w życiu nie jest kapitalizowanie naszych osiągnięć. To potrafi nawet głupiec. Najważniejsze jest w życiu czerpanie korzyści z porażek. Umiejętność ta wymaga inteligencji i odróżnia głupca od mędrca.


najważniejsze-w-życiu-nie-jest-kapitalizowanie-naszych-osiągnięć-to-potrafi-nawet-głupiec-najważniejsze-jest-w-życiu-czerpanie-korzyś-z
william bolithonajważniejszeżyciuniejestkapitalizowanienaszychosiągnięćtopotrafinawetgłupiecczerpaniekorzyściporażekumiejętnośćwymagainteligencjiodróżniagłupcaodmędrcanajważniejsze ww życiużyciu nienie jestjest kapitalizowaniekapitalizowanie naszychnaszych osiągnięćpotrafi nawetnawet głupiecnajważniejsze jestjest ww życiużyciu czerpanieczerpanie korzyścikorzyści zz porażekumiejętność tata wymagawymaga inteligencjiinteligencji ii odróżniaodróżnia głupcagłupca odod mędrcanajważniejsze w życiuw życiu nieżyciu nie jestnie jest kapitalizowaniejest kapitalizowanie naszychkapitalizowanie naszych osiągnięćpotrafi nawet głupiecnajważniejsze jest wjest w życiuw życiu czerpanieżyciu czerpanie korzyściczerpanie korzyści zkorzyści z porażekumiejętność ta wymagata wymaga inteligencjiwymaga inteligencji iinteligencji i odróżniai odróżnia głupcaodróżnia głupca odgłupca od mędrca

Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze.W życiu najważniejsze jest zrozumienie faktu, że głupcy także mają czasem rację.Najważniejsze wyprawy w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw.Wszystko polega na tym, czego się w życiu szuka i co uważa za najważniejsze.Obłuda i spryt to dwa najważniejsze składniki inteligencji głupców.Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze.