Najważniejszym ludzkim zadaniem jest ratowanie czegoś, co się rozpada, a nie tworzenie rzeczy nowych.


najważniejszym-ludzkim-zadaniem-jest-ratowanie-czegoś-co-ę-rozpada-a-nie-tworzenie-rzeczy-nowych
olga tokarczuknajważniejszymludzkimzadaniemjestratowanieczegoścosięrozpadanietworzenierzeczynowychnajważniejszym ludzkimludzkim zadaniemzadaniem jestjest ratowanieratowanie czegośco sięsię rozpadanie tworzenietworzenie rzeczyrzeczy nowychnajważniejszym ludzkim zadaniemludzkim zadaniem jestzadaniem jest ratowaniejest ratowanie czegośco się rozpadaa nie tworzenienie tworzenie rzeczytworzenie rzeczy nowychnajważniejszym ludzkim zadaniem jestludzkim zadaniem jest ratowaniezadaniem jest ratowanie czegośa nie tworzenie rzeczynie tworzenie rzeczy nowychnajważniejszym ludzkim zadaniem jest ratowanieludzkim zadaniem jest ratowanie czegośa nie tworzenie rzeczy nowych

Pierwszym i najważniejszym zadaniem człowieka wobec talentów, jakie otrzymuje, jest otworzyć na nie swe ręce i przyjąć je dobrym sercem, a więc z radością i wdzięcznością wobec Dawcy.Radością nie jest sam proces życia, lecz przeżywanie nowych rzeczy.Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć: nauczą się wielu rzeczy nowych.Antyki to stare rzeczy po nowych cenach.Co jest za głośne? Tylko cisza, w której człowiek rozpada się jak w próżni.Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba.