Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą.


najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-co-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
t. harv ekernajważniejszympowodemdlaktóregoludzienieosiągajątegocochcąjesttożesamiwiedzączegochcąnajważniejszym powodemdla któregoktórego ludzieludzie nienie osiągająosiągają tegoco chcąże samisami nienie wiedzączego chcądla którego ludziektórego ludzie nieludzie nie osiągająnie osiągają tegoże sami niesami nie wiedządla którego ludzie niektórego ludzie nie osiągająludzie nie osiągają tegoże sami nie wiedządla którego ludzie nie osiągająktórego ludzie nie osiągają tego

Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąLudzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać.Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich zrozumiano.Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano.Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć.Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą.