Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą


najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-czego-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
harv ekernajważniejszympowodemdlaktóregoludzienieosiągajątegoczegochcąjesttożesamiwiedząchcąnajważniejszym powodemdla któregoktórego ludzieludzie nienie osiągająosiągają tegoczego chcąże samisami nienie wiedzączego chcądla którego ludziektórego ludzie nieludzie nie osiągająnie osiągają tegoże sami niesami nie wiedządla którego ludzie niektórego ludzie nie osiągająludzie nie osiągają tegoże sami nie wiedządla którego ludzie nie osiągająktórego ludzie nie osiągają tego

Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą. -T. Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-co-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Ludzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać. -John Steinbeck
ludzie-sami-nie-wiedzą-czego-chcą-trzeba-ich-popychać
Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich zrozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-zrozumiano
Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-rozumiano
Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć. -Federico Fellini
młodzi-ludzie-nie-wiedzą-czego-chcą-ale-są-absolutnie-zdecydowani-to-osiągnąć
Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą. -Edgar Faure
są-mężczyź-których-żony-naprawdę-nie-wiedzą-czego-chcą-innych-żony-niestety-wiedzą