Najwdzięczniejsza praca u niewdzięcznego, najwiętszy upominek u łakomego, najbogatsze dostatki u rozrzutnego - za nic nie stoją.


najwdzięczniejsza-praca-u-niewdzięcznego-najwiętszy-upominek-u-łakomego-najbogatsze-dostatki-u-rozrzutnego-za-nic-nie-stoją
jan Żabczycnajwdzięczniejszapracaniewdzięcznegonajwiętszyupominekłakomegonajbogatszedostatkirozrzutnegozanicniestojąnajwdzięczniejsza pracapraca uu niewdzięcznegonajwiętszy upominekupominek uu łakomegonajbogatsze dostatkidostatki uu rozrzutnegorozrzutnegozaza nicnic nienie stojąnajwdzięczniejsza praca upraca u niewdzięcznegonajwiętszy upominek uupominek u łakomegonajbogatsze dostatki udostatki u rozrzutnegou rozrzutnegoza nicza nic nienic nie stojąnajwdzięczniejsza praca u niewdzięcznegonajwiętszy upominek u łakomegonajbogatsze dostatki u rozrzutnegodostatki u rozrzutnegoza nic nieza nic nie stojąnajbogatsze dostatki u rozrzutnegoza nic nie stoją

Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca. -Silvio Berlusconi
mój-przepis-na-sukces-zamyka-ę-w-trzech-słowach-praca-praca-praca
Z gnuśnego, utratnego, łakomego i zwadliwego nie będziesz miał przyjaciela dobrego. -Jan Kochanowski
z-gnuśnego-utratnego-łakomego-i-zwadliwego-nie-będziesz-miał-przyjaciela-dobrego
Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją. -Jan Żabczyc
człowiek-bez-cnoty-uroda-bez-serca-serce-bez-ły-za-nic-nie-stoją
Praca, to dobra rzecz dla tych, co nie mają nic do roboty. -Henri Jeanson
praca-to-dobra-rzecz-dla-tych-co-nie-mają-nic-do-roboty
Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go. -Jean Jacques Rousseau
umiarkowanie-i-praca-są-prawdziwymi-lekarzami-człowieka-praca-wzmaga-apetyt-zaś-wstrzemięźliwość-zabrania-nadużywać-go