Najwięksi wrogowie wywodzą się ze złych przyjaciół.


najwięksi-wrogowie-wywodzą-ę-ze-złych-przyjaciół
flavius gratianusnajwięksiwrogowiewywodząsięzezłychprzyjaciółnajwięksi wrogowiewrogowie wywodząwywodzą sięsię zeze złychzłych przyjaciółnajwięksi wrogowie wywodząwrogowie wywodzą sięwywodzą się zesię ze złychze złych przyjaciółnajwięksi wrogowie wywodzą sięwrogowie wywodzą się zewywodzą się ze złychsię ze złych przyjaciółnajwięksi wrogowie wywodzą się zewrogowie wywodzą się ze złychwywodzą się ze złych przyjaciół

Kłopoty współczesnego małżeństwa wywodzą się z podwójnego życia kobiet.Przyjaciele przychodzą i odchodzą, wrogowie gromadzą się.Dwaj najwięksi tyrani ziemi: przypadek i czas.Najwięksi dygnitarze nie są bynajmniej ludźmi najmądrzejszymi.Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego.Me ma szczęścia bez przyjaciół, ale przyjaciół można być pewnym dopiero w nieszczęściu,