Największą chorobą duszy jest jej chłód.


największą-chorobą-duszy-jest-jej-chłód
alexis de tocquevillenajwiększąchorobąduszyjestjejchłódnajwiększą chorobąchorobą duszyduszy jestjest jejjej chłódnajwiększą chorobą duszychorobą duszy jestduszy jest jejjest jej chłódnajwiększą chorobą duszy jestchorobą duszy jest jejduszy jest jej chłódnajwiększą chorobą duszy jest jejchorobą duszy jest jej chłód

Niezdecydowanie jest największą chorobą.Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości.Złość jest chorobą duszy.Najgorszym cierpieniem jest duszy chłód.Chorobą duszy jest pragnąć niemożliwości, a nie pamiętać o cudzych nieszczęściach.Naj­gor­szym cier­pieniem jest duszy chłód.