Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać.


największą-mądrośą-jest-umieć-jednoczyć-a-nie-rozbijać
stefan wyszyński kardnajwiększąmądrościąjestumiećjednoczyćnierozbijaćnajwiększą mądrościąmądrością jestjest umiećumieć jednoczyćnie rozbijaćnajwiększą mądrością jestmądrością jest umiećjest umieć jednoczyća nie rozbijaćnajwiększą mądrością jest umiećmądrością jest umieć jednoczyćnajwiększą mądrością jest umieć jednoczyć

Naj­większą mądrością jest umieć jed­noczyć, nie rozbijać. -Stefan Wyszyński
naj­większą-mądrośą-jest umieć-jed­noczyć-nie rozbijać
Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni. -Tales
największą-mądrośą-jest-czas-wszystko-ujawni
Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie. -Michel de Montaigne
największa-rzecz-na-świecie-to-umieć-należeć-do-siebie
Największa rzecz na świecie, to umieć należeć do siebie. -Michel de Montaigne
największa-rzecz-na-świecie-to-umieć-należeć-do-siebie
Kto chce w prawidłowy sposób rozumować powinien umieć się odzwyczaić od przyjmowania czegokolwiek na wiarę. Przyzwyczajenie się do wierzenia jest największą przeszkodą poznania naukowego. -Giordano Bruno
kto-chce-w-prawidłowy-sposób-rozumować-powinien-umieć-ę-odzwyczaić-od-przyjmowania-czegokolwiek-na-wiarę-przyzwyczajenie-ę-do-wierzenia-jest
Miłość jest największą słodyczą i największą goryczą na ziemi. -Eurypides
miłość-jest-największą-słodyczą-i-największą-goryczą-na-ziemi