Największą przyjemnością w posiadaniu psa jest to, że możesz się przed nim wygłupić, a on nie tylko, że się nie będzie śmiał, ale też zrobi z siebie głupka.


największą-przyjemnośą-w-posiadaniu-psa-jest-to-że-możesz-ę-przed-nim-wygłupić-a-on-nie-tylko-że-ę-nie-będzie-śmiał-ale-też-zrobi-z
samuel butlernajwiększąprzyjemnościąposiadaniupsajesttożemożeszsięprzednimwygłupićonnietylkobędzieśmiałaleteżzrobisiebiegłupkanajwiększą przyjemnościąprzyjemnością ww posiadaniuposiadaniu psapsa jestże możeszmożesz sięsię przedprzed nimnim wygłupićon nienie tylkosię nienie będziebędzie śmiałale teżteż zrobizrobi zz siebiesiebie głupkanajwiększą przyjemnością wprzyjemnością w posiadaniuw posiadaniu psaposiadaniu psa jestże możesz sięmożesz się przedsię przed nimprzed nim wygłupića on nieon nie tylkoże się niesię nie będzienie będzie śmiałale też zrobiteż zrobi zzrobi z siebiez siebie głupka

Życie można zrozumieć, tylko oglądając się za siebie, ale żyć trzeba, patrząc przed siebie. -Soren Aabye Kierkegaard
Życie-można-zrozumieć-tylko-oglądając-ę-za-siebie-ale-żyć-trzeba-patrząc-przed-siebie
Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować. -Jim Morrison
możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować
A to będę się śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem. -Stanisław Jerzy Lec
a-to-będę-ę-śmiał-gdy-nie-zdążą-ze-zniszczeniem-świata-przed-jego-końcem
Mężczyznę można nazwać kłamcą, oszustem, łotrem - nie zrobi to na nim wielkiego wrażenia, ale jeśli powiesz mu, że jest kiepskim kierowcą, wpada w furię. -Tony Curtis
mężczyznę-można-nazwać-kłamcą-oszustem-łotrem-nie-zrobi-to-na-nim-wielkiego-wrażenia-ale-śli-powiesz-mu-że-jest-kiepskim-kierowcą-wpada
Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy, ale w rozkoszowaniu się nimi. -Eugene Delacroix
tajemnica-szczęścia-nie-ży-w-posiadaniu-rzeczy-ale-w-rozkoszowaniu-ę-nimi