Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia.


największą-umiejętnośą-życia-i-najrzadszą-jest-uznanie-tego-kim-jesteśmy-robienie-tego-co-umiemy-i-tylko-tego-i-znalezienie-w-tym
jacques leclercqnajwiększąumiejętnościążycianajrzadsząjestuznanietegokimjesteśmyrobieniecoumiemytylkotegoznalezienietymszczęścianajwiększą umiejętnościąumiejętnością życiażyciai najrzadsząnajrzadsząjestjest uznanieuznanie tegokim jesteśmyrobienie tegoco umiemyi tylkotylko tegotegoi znalezienieznalezienie ww tymtym szczęścianajwiększą umiejętnością życiaumiejętnością życiai najrzadsząi najrzadsząjest uznaniejest uznanie tegoi tylko tegotylko tegoi znalezieniei znalezienie wznalezienie w tymw tym szczęścia

Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Jeśli się chce poznać dno tego, co jakiś człowiek myśli, trzeba się odnieść do tego, co on robi, a nie co mówi. W pewnej mierze jesteśmy tym, co czynimy.Brylant nie jest tego własnością, co go nosi, tylko tego, co niego patrzy.Konserwatyzm nie jest przywracaniem tego, co było, ani trzymaniem się tego, co jest, lecz życiem z tego, co obowiązuje zawsze.Szansa spotkania interesujących ludzi mniej zależy od tego, gdzie się bywa, a bardziej od tego, kim się jest.Tylko Bóg wie, kim jest, i świadomość tego nie zabija Go.