Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy.


największa-wina-jest-w-tym-kto-nie-chce-słuchać-prawdy
cyceronnajwiększawinajesttymktoniechcesłuchaćprawdynajwiększa winawina jestjest ww tymkto nienie chcechce słuchaćsłuchać prawdynajwiększa wina jestwina jest wjest w tymkto nie chcenie chce słuchaćchce słuchać prawdynajwiększa wina jest wwina jest w tymkto nie chce słuchaćnie chce słuchać prawdynajwiększa wina jest w tymkto nie chce słuchać prawdy

Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy.Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina! Na tym świecie śle­py chce pro­wadzić ku­lawe­go, a głuchy chce słuchać.Jeśli dworzan obciąża wina, gdy niskimi pochlebstwami usypiają sumienie książąt, to dostojnicy państwowi, zobowiązani z racji swego stanowiska do mówienia prawdy, tym większą ponoszą winę.Kto chce w prawidłowy sposób rozumować powinien umieć się odzwyczaić od przyjmowania czegokolwiek na wiarę. Przyzwyczajenie się do wierzenia jest największą przeszkodą poznania naukowego.Kto chce się uwolnić od prawdy, najczęściej dusi ją słowami.