Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy.


największa-wina-jest-w-tym-kto-nie-chce-słuchać-prawdy
cyceronnajwiększawinajesttymktoniechcesłuchaćprawdynajwiększa winawina jestjest ww tymkto nienie chcechce słuchaćsłuchać prawdynajwiększa wina jestwina jest wjest w tymkto nie chcenie chce słuchaćchce słuchać prawdynajwiększa wina jest wwina jest w tymkto nie chce słuchaćnie chce słuchać prawdynajwiększa wina jest w tymkto nie chce słuchać prawdy

Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron
naj­większa-wi­na-jest w tym-kto-nie chce-słuchać-prawdy
Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
Na tym świecie śle­py chce pro­wadzić ku­lawe­go, a głuchy chce słuchać. -szajbuss
na tym-świecie-ś­py-chce-pro­wadzić-ku­lawe­go-a głuchy-chce-słuchać
Jeśli dworzan obciąża wina, gdy niskimi pochlebstwami usypiają sumienie książąt, to dostojnicy państwowi, zobowiązani z racji swego stanowiska do mówienia prawdy, tym większą ponoszą winę. -Montesquieu
jeśli-dworzan-obciąża-wina-gdy-niskimi-pochlebstwami-usypiają-sumienie-książąt-to-dostojnicy-państwowi-zobowiązani-z-racji-swego-stanowiska
Kto chce w prawidłowy sposób rozumować powinien umieć się odzwyczaić od przyjmowania czegokolwiek na wiarę. Przyzwyczajenie się do wierzenia jest największą przeszkodą poznania naukowego. -Giordano Bruno
kto-chce-w-prawidłowy-sposób-rozumować-powinien-umieć-ę-odzwyczaić-od-przyjmowania-czegokolwiek-na-wiarę-przyzwyczajenie-ę-do-wierzenia-jest
Kto chce się uwolnić od prawdy, najczęściej dusi ją słowami. -Tomasz Mann
kto-chce-ę-uwolnić-od-prawdy-najczęściej-dusi-ją-słowami