Największe zagrożenie na polu walki stanowi oficer z mapą.


największe-zagrożenie-na-polu-walki-stanowi-oficer-z-mapą
anonimnajwiększezagrożenienapoluwalkistanowioficermapąnajwiększe zagrożeniezagrożenie nana polupolu walkiwalki stanowistanowi oficeroficer zz mapąnajwiększe zagrożenie nazagrożenie na poluna polu walkipolu walki stanowiwalki stanowi oficerstanowi oficer zoficer z mapąnajwiększe zagrożenie na poluzagrożenie na polu walkina polu walki stanowipolu walki stanowi oficerwalki stanowi oficer zstanowi oficer z mapąnajwiększe zagrożenie na polu walkizagrożenie na polu walki stanowina polu walki stanowi oficerpolu walki stanowi oficer zwalki stanowi oficer z mapą

Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk moralnych, to stwarzać zagrożenie społeczne. -Theodore Roosevelt
kształć-tylko-umysł-człowieka-nie-udzielając-mu-nauk-moralnych-to-stwarzać-zagrożenie-społeczne
Twarz ludzka jest niby mapą nawigacyjna odbytego już rejsu. -Wasilij Rozanow
twarz-ludzka-jest-niby-mapą-nawigacyjna-odbytego-już-rejsu
Sa­mouwiel­bienie - pra­ca da­leko w polu. -Indygoo
sa­mouwiel­bienie- pra­ca-da­leko-w polu