Największe zagrożenie na polu walki stanowi oficer z mapą.


największe-zagrożenie-na-polu-walki-stanowi-oficer-z-mapą
anonimnajwiększezagrożenienapoluwalkistanowioficermapąnajwiększe zagrożeniezagrożenie nana polupolu walkiwalki stanowistanowi oficeroficer zz mapąnajwiększe zagrożenie nazagrożenie na poluna polu walkipolu walki stanowiwalki stanowi oficerstanowi oficer zoficer z mapąnajwiększe zagrożenie na poluzagrożenie na polu walkina polu walki stanowipolu walki stanowi oficerwalki stanowi oficer zstanowi oficer z mapąnajwiększe zagrożenie na polu walkizagrożenie na polu walki stanowina polu walki stanowi oficerpolu walki stanowi oficer zwalki stanowi oficer z mapą

– A jakie jest największe kłamstwo świata? – To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata.- A jakie jest największe kłamstwo świata? - To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata.Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk moralnych, to stwarzać zagrożenie społeczne.Mapa i kraj to nie to samo.Twarz ludzka jest niby mapą nawigacyjna odbytego już rejsu.Sa­mouwiel­bienie - pra­ca da­leko w polu.