Największy leń na świecie - zwątpienie.


największy-ń-na-świecie-zwątpienie
michel quoistnajwiększyleńnaświeciezwątpienienajwiększy leńleń nana świecieświeciezwątpienienajwiększy leń naleń na świeciena świecienajwiększy leń na świecieleń na świecienajwiększy leń na świecie

Naj­większy leń na świecie - zwątpienie. -Michel Quoist
naj­większy-ń-na świecie- zwątpienie
Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D  -Szary Człowiek
nie-mam-­len­-do śpiewania-nie-mam-­len­-do tworzenia-nie-mam-­len­-do pisania-ale-mam-­lent-do -niech każdy-do­kończy-według
je­ń-żując-trawę-spot­kał-człowieka-człowiek ę-wyszczerzył-­ń-z po­derżętym-gardłem-żał-dla każde­go-jest in­na
Zwątpienie i nadzieja wyrastają z tego samego pnia. -Jan Cybis
zwątpienie-i-nadzieja-wyrastają-z-tego-samego-pnia
zwątpienie ser­ca... ob­dziera się z szat jest jak po­kusa zatracenia   -wdech
zwątpienie-ser­ca-ob­dziera ę-z szat-jest-jak po­kusa-zatracenia-