Największy błąd życia to zatrzymywanie się na sobie samym.


największy-błąd-życia-to-zatrzymywanie-ę-na-sobie-samym
anna kamieńskanajwiększybłądżyciatozatrzymywaniesięnasobiesamymnajwiększy błądbłąd życiazatrzymywanie sięsię nana sobiesobie samymnajwiększy błąd życiażycia to zatrzymywaniezatrzymywanie się nasię na sobiena sobie samymbłąd życia to zatrzymywanieżycia to zatrzymywanie sięzatrzymywanie się na sobiesię na sobie samymnajwiększy błąd życia to zatrzymywaniebłąd życia to zatrzymywanie siężycia to zatrzymywanie się nazatrzymywanie się na sobie samym

Kto ma innym grać pobudkę do życia, musi w samym sobie posiadać życie.Jeśli nie popełniasz błędów, za mało pracujesz nad problemem. I to jest największy błądJesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sobie samym: i nie bez powodu. Nigdy siebie nie szukaliśmy - jakże wiec mięlibyśmy kiedyś znaleźć.Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy opinię, jaką ma się o sobie samym.Największy bodaj urok włóczęgowskiego życia stanowi zupełny brak monotonii.Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato.