Największy bodaj urok włóczęgowskiego życia stanowi zupełny brak monotonii.


największy-bodaj-urok-włóczęgowskiego-życia-stanowi-zupełny-brak-monotonii
jack londonnajwiększybodajurokwłóczęgowskiegożyciastanowizupełnybrakmonotoniinajwiększy bodajbodaj urokurok włóczęgowskiegowłóczęgowskiego życiażycia stanowistanowi zupełnyzupełny brakbrak monotoniinajwiększy bodaj urokbodaj urok włóczęgowskiegourok włóczęgowskiego życiawłóczęgowskiego życia stanowiżycia stanowi zupełnystanowi zupełny brakzupełny brak monotoniinajwiększy bodaj urok włóczęgowskiegobodaj urok włóczęgowskiego życiaurok włóczęgowskiego życia stanowiwłóczęgowskiego życia stanowi zupełnyżycia stanowi zupełny brakstanowi zupełny brak monotoniinajwiększy bodaj urok włóczęgowskiego życiabodaj urok włóczęgowskiego życia stanowiurok włóczęgowskiego życia stanowi zupełnywłóczęgowskiego życia stanowi zupełny brakżycia stanowi zupełny brak monotonii

Koło jest symbolem pięknej monotonii, ruch wahadłowy - monotonii okrutnej.Prawdziwe i jedyne nieszczęście to zupełny brak ideału.Największy urok projektów leży w tym, że nie zawsze się urzeczywistniają.Przeciętny gust to większa klęska niż zupełny brak gustu.Dobry smak stanowi o wartości ludzi, którym brak oryginalności i odwagi moralnej.Największy błąd życia to zatrzymywanie się na sobie samym.