Największy spór między ludźmi powstaje na tym punkcie, co do którego nic nie wiemy. Jest to zupełna swoboda twierdzeń i przeczeń.


największy-spór-między-ludźmi-powstaje-na-tym-punkcie-co-do-którego-nic-nie-wiemy-jest-to-zupełna-swoboda-twierdzeń-i-przeczeń
adolf dygasińskinajwiększyspórmiędzyludźmipowstajenatympunkciecodoktóregonicniewiemyjesttozupełnaswobodatwierdzeńprzeczeńnajwiększy spórspór międzymiędzy ludźmiludźmi powstajepowstaje nana tymtym punkcieco dodo któregoktórego nicnic nienie wiemyzupełna swobodaswoboda twierdzeńtwierdzeń ii przeczeńnajwiększy spór międzyspór między ludźmimiędzy ludźmi powstajeludźmi powstaje napowstaje na tymna tym punkcieco do któregodo którego nicktórego nic nienic nie wiemyjest to zupełnazupełna swoboda twierdzeńswoboda twierdzeń itwierdzeń i przeczeńnajwiększy spór między ludźmispór między ludźmi powstajemiędzy ludźmi powstaje naludźmi powstaje na tympowstaje na tym punkcieco do którego nicdo którego nic niektórego nic nie wiemyjest to zupełna swobodazupełna swoboda twierdzeń iswoboda twierdzeń i przeczeńnajwiększy spór między ludźmi powstajespór między ludźmi powstaje namiędzy ludźmi powstaje na tymludźmi powstaje na tym punkcieco do którego nic niedo którego nic nie wiemyjest to zupełna swoboda twierdzeńzupełna swoboda twierdzeń i przeczeń

Miłość - to dwie dusze w jednym ciele. Przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość łączy sę z przyjaźną, powstaje wówczas jedność podwójna i zupełna. -Anonim
miłość-to-dwie-dusze-w-jednym-ciele-przyjaźń-to-jedna-dusza-w-dwóch-ciałach-a-gdy-miłość-łączy-sę-z-przyjaźną-powstaje-wówczas
Nic nie jest tak frustrujące, jak spór z kimś, kto wie, co mówi. -Sam Ewing
nic-nie-jest-tak-frustrują-jak-spór-z-kimś-kto-wie-co-mówi
Różnica między ludźmi polega tylko na tym, że dla jednych bardziej, a dla innych mniej dostępna jest wiedza. -Lew Tołstoj
różnica-między-ludźmi-polega-tylko-na-tym-że-dla-jednych-bardziej-a-dla-innych-mniej-dostępna-jest-wiedza
Swoboda myśli przy skrępowaniu pracy staje się swobodą paradoksu. -Stanisław Brzozowski
swoboda-myśli-przy-skrępowaniu-pracy-staje-ę-swobodą-paradoksu