Największy urok projektów leży w tym, że nie zawsze się urzeczywistniają.


największy-urok-projektów-ży-w-tym-że-nie-zawsze-ę-urzeczywistniają
rosalina lisboa coelhonajwiększyurokprojektówleżytymżeniezawszesięurzeczywistniająnajwiększy urokurok projektówprojektów leżyleży ww tymże nienie zawszezawsze sięsię urzeczywistniająnajwiększy urok projektówurok projektów leżyprojektów leży wleży w tymże nie zawszenie zawsze sięzawsze się urzeczywistniająnajwiększy urok projektów leżyurok projektów leży wprojektów leży w tymże nie zawsze sięnie zawsze się urzeczywistniająnajwiększy urok projektów leży wurok projektów leży w tymże nie zawsze się urzeczywistniają

Największy bodaj urok włóczęgowskiego życia stanowi zupełny brak monotonii.Największy geniusz twórczy tworzy zawsze i coś bardzo lichego, a mianowicie - naśladowców.Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jest jej urok i piękno.Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz!Największy spór między ludźmi powstaje na tym punkcie, co do którego nic nie wiemy. Jest to zupełna swoboda twierdzeń i przeczeń.Człowiek zbu­dowa­ny jest z prze­ciw­ności, w tym całe je­go dra­matyczne bo­gac­two i urok.