Największym ślepcem jest ten, kto nie chce widzieć.


największym-ślepcem-jest-ten-kto-nie-chce-widzieć
jonathan swiftnajwiększymślepcemjesttenktoniechcewidziećnajwiększym ślepcemślepcem jestjest tenkto nienie chcechce widziećnajwiększym ślepcem jestślepcem jest tenkto nie chcenie chce widziećnajwiększym ślepcem jest tenkto nie chce widzieć

W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.Największym głupcem jest ten, kto sądzi, że poza nim wszyscy są głupcami.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Kto czasy swe chce widzieć właściwie, niechaj patrzy na nie z daleka. Z jak daleka? To bardzo proste: akurat z takiej odległości, by nie mógł już poznać nosa Kleopatry.Kto chce opanować świat zewnętrzny, zostaje opanowany przez otoczenie. A kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego.Szlachetny jest ten, kto nie tylko nie krzywdzi, ale i nie chce krzywdzić.