Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.


największym-błędem-jaki-możemy-kiedykolwiek-popełć-w-życiu-jest-myślenie-że-pracujemy-dla-kogokolwiek-innego-ż-dla-siebie
brian tracynajwiększymbłędemjakimożemykiedykolwiekpopełnićżyciujestmyślenieżepracujemydlakogokolwiekinnegoniżsiebienajwiększym błędemjaki możemymożemy kiedykolwiekkiedykolwiek popełnićpopełnić ww życiużyciu jestjest myślenieże pracujemypracujemy dladla kogokolwiekkogokolwiek innegoinnego niżniż dladla siebiejaki możemy kiedykolwiekmożemy kiedykolwiek popełnićkiedykolwiek popełnić wpopełnić w życiuw życiu jestżyciu jest myślenieże pracujemy dlapracujemy dla kogokolwiekdla kogokolwiek innegokogokolwiek innego niżinnego niż dlaniż dla siebiejaki możemy kiedykolwiek popełnićmożemy kiedykolwiek popełnić wkiedykolwiek popełnić w życiupopełnić w życiu jestw życiu jest myślenieże pracujemy dla kogokolwiekpracujemy dla kogokolwiek innegodla kogokolwiek innego niżkogokolwiek innego niż dlainnego niż dla siebiejaki możemy kiedykolwiek popełnić wmożemy kiedykolwiek popełnić w życiukiedykolwiek popełnić w życiu jestpopełnić w życiu jest myślenieże pracujemy dla kogokolwiek innegopracujemy dla kogokolwiek innego niżdla kogokolwiek innego niż dlakogokolwiek innego niż dla siebie

Największym błędem, jaki człowiek może popełnić, jest strach przed popełnieniem błęduHandel jest największym kompozytorem jaki kiedykolwiek żył. Zdejmuję czapkę z głowy i klękam przed jego grobem.Największym hołdem jaki możemy złożyć prawdzie, jest posiłkować się nią.Włoszka wtedy dopiero wierzy, że się ją kocha, kiedy kochanek jest zdolny popełnić dla niej zbrodnię; Angielka, kiedy jest zdolny dla niej do szaleństwa; Francuzka, kiedy gotów popełnić głupstwo.Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie.Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.