Największym motorem cywilizacji jest ludzkie nygustwo


największym-motorem-cywilizacji-jest-ludzkie-nygustwo
krzysztof przybylskinajwiększymmotoremcywilizacjijestludzkienygustwonajwiększym motoremmotorem cywilizacjicywilizacji jestjest ludzkieludzkie nygustwonajwiększym motorem cywilizacjimotorem cywilizacji jestcywilizacji jest ludzkiejest ludzkie nygustwonajwiększym motorem cywilizacji jestmotorem cywilizacji jest ludzkiecywilizacji jest ludzkie nygustwonajwiększym motorem cywilizacji jest ludzkiemotorem cywilizacji jest ludzkie nygustwo

Motorem historii nie jest ani walka klasowa, ani interesy gospodarcze; motorem historii jest modlitwa, która napędza historię. -Tatjana Goriczewa
motorem-historii-nie-jest-ani-walka-klasowa-ani-interesy-gospodarcze-motorem-historii-jest-modlitwa-która-napędza-historię
Oczekiwanie na szczęście jest motorem życia ludzkiego. -Antoni Makarenko
oczekiwanie-na-szczęście-jest-motorem-życia-ludzkiego
Instynkt samozachowawczy jest czasem motorem samobójstwa. -Stanisław Jerzy Lec
instynkt-samozachowawczy-jest-czasem-motorem-samobójstwa
Ludzkie przygody, ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody. -Jan Kochanowski
ludzkie-przygody-ludzkie-noś-jeden-jest-pan-smutku-i-nagrody
Ludzkie przy­gody, ludzkie noś; je­den jest Pan smut­ku i nagrody. -Jan Kochanowski
ludzkie-przy­gody-ludzkie-noś-­den-jest pan-smut­ku-i nagrody
Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co? -Antoine De Saint - Exupery
jeżeli-nasze-ludzkie-życie-jest-bezcenne-postępujmy-zawsze-tak-jakby-istniało-coś-co-jest-więcej-warte-ż-życie-ludzkie-ale-co