Największym wrogiem prawa jest przywilej.


największym-wrogiem-prawa-jest-przywilej
marie von ebner - eschenbachnajwiększymwrogiemprawajestprzywilejnajwiększym wrogiemwrogiem prawaprawa jestjest przywilejnajwiększym wrogiem prawawrogiem prawa jestprawa jest przywilejnajwiększym wrogiem prawa jestwrogiem prawa jest przywilejnajwiększym wrogiem prawa jest przywilej

Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski.Największym wrogiem postępu nie jest błąd lecz lenistwo.Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze były prawa.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet.