Najwspanialsze jest to, że w obecności starych przyjaciół możemy sobie pozwolić na głupie zachowanie.


najwspanialsze-jest-to-że-w-obecnoś-starych-przyjaciół-możemy-sobie-pozwolić-na-głupie-zachowanie
ralph waldo emersonnajwspanialszejesttożeobecnościstarychprzyjaciółmożemysobiepozwolićnagłupiezachowanienajwspanialsze jestw obecnościobecności starychstarych przyjaciółprzyjaciół możemymożemy sobiesobie pozwolićpozwolić nana głupiegłupie zachowanieże w obecnościw obecności starychobecności starych przyjaciółstarych przyjaciół możemyprzyjaciół możemy sobiemożemy sobie pozwolićsobie pozwolić napozwolić na głupiena głupie zachowanieże w obecności starychw obecności starych przyjaciółobecności starych przyjaciół możemystarych przyjaciół możemy sobieprzyjaciół możemy sobie pozwolićmożemy sobie pozwolić nasobie pozwolić na głupiepozwolić na głupie zachowanieże w obecności starych przyjaciółw obecności starych przyjaciół możemyobecności starych przyjaciół możemy sobiestarych przyjaciół możemy sobie pozwolićprzyjaciół możemy sobie pozwolić namożemy sobie pozwolić na głupiesobie pozwolić na głupie zachowanie

Przyjaźń jest godzinożerna i wymaga haraczy na dziś i na jutro, czy można sobie na nią pozwolić bez pretensji do jej złodziejskich zachcianek?Krewnych daje ci los. Co za szczęście, że przyjaciół możemy sami wybierać.Kto się cieszy szacunkiem, ten może sobie pozwolić na wielkoduszność.Trzeba mieć bardzo dobry gust, żeby sobie pozwolić na trochę złego.Czy może nam brakować kogoś, kto odszedł, nim zdaliśmy sobie sprawę z dobrodziejstwa jego obecności?My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uyskać.