Najwyższą formą próżności jest miłość sławy.


najwyższą-formą-próżnoś-jest-miłość-sławy
george santayananajwyższąformąpróżnościjestmiłośćsławynajwyższą formąformą próżnościpróżności jestjest miłośćmiłość sławynajwyższą formą próżnościformą próżności jestpróżności jest miłośćjest miłość sławynajwyższą formą próżności jestformą próżności jest miłośćpróżności jest miłość sławynajwyższą formą próżności jest miłośćformą próżności jest miłość sławy

Zarówno najwyższa, jak i najniższa forma krytyki jest pewnego rodzaju autobiografią.Miłość jest najwyższą wartością.Miłość jest najwyższą siłą wszechświata; to ona wprawia w ruch gwiazdy.Wszystkim droga otwarta i gościniec bity, nie wszyscy mają jedne sławy apetyty. Próżno pieką piecucha leniwe zgagi, próżny sławy apetyt, kiedy bez odwagi.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Miłość jest jedyną formą prawdziwego posiadania.