Najwyższą sztuką jest poezja cierpienia.


najwyższą-sztuką-jest-poezja-cierpienia
koryckanajwyższąsztukąjestpoezjacierpienianajwyższą sztukąsztuką jestjest poezjapoezja cierpienianajwyższą sztuką jestsztuką jest poezjajest poezja cierpienianajwyższą sztuką jest poezjasztuką jest poezja cierpienianajwyższą sztuką jest poezja cierpienia

Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma. -Kolakowski
prawie-cała-literatura-prawie-cała-poezja-prawie-cała-sztuka-wyrosły-z-ludzkiego-bólu-i-cierpienia-w-niebie-chyba-sztuki-nie
Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztuką -Marie von Ebner-Eschenbach
powiedzieć-co-ę-myśli-jest-czasem-największym-szaleństwem-a-czasem-najwyższą-sztuką
Świat nie jest moim pla­cem za­baw, sztuką wys­ta­wianą dla mo­jej przy­jem­ności i cierpienia. -Robert Anthony Salvatore
Świat-nie jest moim-pla­cem-za­baw-sztuką-wys­­wianą-dla-mo­jej-przy­jem­noś-i cierpienia
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Poezja to zniesienie wszelkich ograniczeń z wyjątkiem tych, które autor zechce zostawić sam sobie. Poezja jest być może ostatnim obszarem wolności. -Mieczysław Jastrun
poezja-to-zniesienie-wszelkich-ograniczeń-z-wyjątkiem-tych-które-autor-zechce-zostawić-sam-sobie-poezja-jest-być-może-ostatnim-obszarem
Wszys­tko jest poezją, a naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sz; każdy jest poetą, a naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze. -Edward Stachura
wszys­tko-jest poezją-a naj­mniej-poezją-jest na­pisa­ny-wier­sz-każdy-jest poetą-a naj­mniej-poetą-jest poeta-piszący-wiersze