Należy czynić wszystko najlepiej, jak to możliwe; kochać wolność nade wszystko i nigdy nie zdradzać prawdy.


należy-czynić-wszystko-najlepiej-jak-to-możliwe-kochać-wolność-nade-wszystko-i-nigdy-nie-zdradzać-prawdy
ludwik van beethovennależyczynićwszystkonajlepiejjaktomożliwekochaćwolnośćnadenigdyniezdradzaćprawdynależy czynićczynić wszystkowszystko najlepiejkochać wolnośćwolność nadenade wszystkowszystko ii nigdynigdy nienie zdradzaćzdradzać prawdynależy czynić wszystkoczynić wszystko najlepiejjak to możliwekochać wolność nadewolność nade wszystkonade wszystko iwszystko i nigdyi nigdy nienigdy nie zdradzaćnie zdradzać prawdynależy czynić wszystko najlepiejkochać wolność nade wszystkowolność nade wszystko inade wszystko i nigdywszystko i nigdy niei nigdy nie zdradzaćnigdy nie zdradzać prawdykochać wolność nade wszystko iwolność nade wszystko i nigdynade wszystko i nigdy niewszystko i nigdy nie zdradzaći nigdy nie zdradzać prawdy

Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem! -Ludwik Van Beethoven
czynić-dobro-gdzie-to-jest-możliwe-kochać-wolność-ponad-wszystko-nie-zaprzeć-ę-prawdy-nawet-przed-tronem
Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy. -Paulo Coelho
pamiętaj-że-wszystko-jest-jednym-pamiętaj-o-języku-znaków-ale-nade-wszystko-pamiętaj-że-musisz-iść-do-kresu-swojej-własnej-legendy
Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy. -Ludwig van Beethoven
na­ży-czy­ć-wszys­tko-naj­­piej-jak to możli­we-kochać-wol­ność-na­de-wszys­tko-i nig­dy-nie zdradzać-prawdy
Nie należy nigdy myśleć o mądrych materiach; wszystko co mądre a uczone odbiera zawsze apetyt. -Antoni Czechow
nie-należy-nigdy-myść-o-mądrych-materiach-wszystko-co-mądre-a-uczone-odbiera-zawsze-apetyt
Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze. -Albert Einstein
wszystko-powinno-być-tak-proste-jak-to-tylko-możliwe-ale-nie-prostsze
Pragnąc, aby Ci się coś udało, nade wszystko myśl o czym innym. -Rafael Santi
pragnąc-aby-ci-ę-coś-udało-nade-wszystko-myśl-o-czym-innym