Należy mnożyć wzruszenia, nie zamykać się w jednym życiu, w jednym ciele: uczynić, by dusza dała gościnę wielu duszom.


należy-mnożyć-wzruszenia-nie-zamykać-ę-w-jednym-życiu-w-jednym-ciele-uczynić-by-dusza-dała-gościnę-wielu-duszom
andre gidenależymnożyćwzruszenianiezamykaćsięjednymżyciucieleuczynićbyduszadałagościnęwieluduszomnależy mnożyćmnożyć wzruszenianie zamykaćzamykać sięw jednymjednym życiuw jednymjednym cieleby duszadusza daładała gościnęgościnę wieluwielu duszomnależy mnożyć wzruszenianie zamykać sięzamykać się wsię w jednymw jednym życiuw jednym cieleby dusza daładusza dała gościnędała gościnę wielugościnę wielu duszomnie zamykać się wzamykać się w jednymsię w jednym życiuby dusza dała gościnędusza dała gościnę wieludała gościnę wielu duszomnie zamykać się w jednymzamykać się w jednym życiuby dusza dała gościnę wieludusza dała gościnę wielu duszom

Miłość - to dwie dusze w jednym ciele. Przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość łączy sę z przyjaźną, powstaje wówczas jedność podwójna i zupełna.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały - zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości.Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.Miłość - dwie dusze w jednym, zjednoczonym ciele.Ignorancja i arogancja są to dwie nierozłączne siostrzyce, w jednym ciele i w jednej duszy.