Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna


należy-tak-zorganizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna
iwan s. turgieniewnależytakzorganizowaćżycieabykażdachwilabyławażnanależy taktak zorganizowaćzorganizować życieaby każdakażda chwilachwila byłabyła ważnanależy tak zorganizowaćtak zorganizować życieaby każda chwilakażda chwila byłachwila była ważnanależy tak zorganizować życieaby każda chwila byłakażda chwila była ważnaaby każda chwila była ważna

Należy tak organizować życie aby każda chwila była ważna.Kobietę należy tak kształcić, aby każda mogła być i kucharką, i księżną.Żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila Twojego życia.Kobietę należy kształcić aby każda mogła być i kucharką i księżną.Jaki Pan jest dobry! Oddajmy się Mu bez reszty, aby Go miłować i tak pełnić Jego wolę, aby ona była dla nas pokarmem.Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu!