Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.


należy-zawsze-stosować-wydatki-do-dochodów-bo-żeli-człowiek-nie-urządzi-ę-tak-aby-żył-uczciwie-ze-swej-pracy-to-będzie-zmuszony-żyć
jonathan swiftnależyzawszestosowaćwydatkidodochodówbojeżeliczłowieknieurządzisiętakabyżyłuczciwiezeswejpracytobędziezmuszonyżyćnieuczciwiepracydrugichnależy zawszezawsze stosowaćstosować wydatkiwydatki dodo dochodówbo jeżelijeżeli człowiekczłowiek nienie urządziurządzi sięsię takaby żyłżył uczciwieuczciwie zeze swejswej pracybędzie zmuszonyzmuszony żyćżyć nieuczciwienieuczciwie zz pracypracy drugichnależy zawsze stosowaćzawsze stosować wydatkistosować wydatki dowydatki do dochodówbo jeżeli człowiekjeżeli człowiek nieczłowiek nie urządzinie urządzi sięurządzi się takaby żył uczciwieżył uczciwie zeuczciwie ze swejze swej pracybędzie zmuszony żyćzmuszony żyć nieuczciwieżyć nieuczciwie znieuczciwie z pracyz pracy drugich

Każdy może tworzyć byle co i ma prawo być z tego zadowolonym, byle by nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, który równie kłamliwie będzie to podziwiał. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
każdy-może-tworzyć-byle-co-i-prawo-być-z-tego-zadowolonym-byle-by-nie-był-w-swej-pracy-szczerym-i-znalazł-kogoś-który-równie-kłamliwie
Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem. -Thomas Edison
nie-takiego-fortelu-do-którego-nie-odwołałby-ę-człowiek-aby-uniknąć-pracy-zwanej-myśleniem
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych. -Stefan Wyszyński kard
pracuj-rzetelnie-bo-z-owoców-twej-pracy-korzystają-inni-jak-ty-korzystasz-z-pracy-innych