Namiętność jest zawsze cierpieniem, nawet zaspokojona.


namiętność-jest-zawsze-cierpieniem-nawet-zaspokojona
marie von ebner - eschenbachnamiętnośćjestzawszecierpieniemnawetzaspokojonanamiętność jestjest zawszezawsze cierpieniemnawet zaspokojonanamiętność jest zawszejest zawsze cierpieniemnamiętność jest zawsze cierpieniem

Ludziom zawsze wydaje się, że ich cierpienie jest największym cierpieniem na świecie.Zwycięstwa odniesione nad cierpieniem są zawsze tylko częściowe i ograniczone.Wielkość z cierpieniem zawsze idzie w parze, w najwyższe szczyty grom bije.Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda.Przyroda zawsze jest piękna, nawet we łzach.