Namiętność mężczyzny wybucha silnym płomieniem, a gdy mija, zostają tylko ruiny i zgliszcza.


namiętność-mężczyzny-wybucha-silnym-płomieniem-a-gdy-mija-zostają-tylko-ruiny-i-zgliszcza
mika waltarnamiętnośćmężczyznywybuchasilnympłomieniemgdymijazostajątylkoruinyzgliszczanamiętność mężczyznymężczyzny wybuchawybucha silnymsilnym płomieniemgdy mijazostają tylkotylko ruinyruiny ii zgliszczanamiętność mężczyzny wybuchamężczyzny wybucha silnymwybucha silnym płomieniema gdy mijazostają tylko ruinytylko ruiny iruiny i zgliszczanamiętność mężczyzny wybucha silnymmężczyzny wybucha silnym płomieniemzostają tylko ruiny itylko ruiny i zgliszczanamiętność mężczyzny wybucha silnym płomieniemzostają tylko ruiny i zgliszcza

Namiętność tłumiona gwałtem wybucha; miłość zadowolona, umie się ukrywać.Prawdziwe oburzenie wybucha tylko w gromadzie, i tylko wtedy, kiedy na jaw wychodzą fakty od dawna już powszechnie znane.Panny są majem gdy są pannami, ale zmienia się niebo gdy zostają żonami.Kobieta o twórczym umyśle nie będzie długo kochać przeciętnego mężczyzny, chyba że idzie tu o wielką namiętność stopniowo wyrosłą z młodzieńczego uczucia.We­roni­ka Kawlewska to ta­kie bez­czel­ne - zazdrość. Osadza się w To­bie, gdy jes­teś szczęśliwa. a kiedy jest z inną, wybucha. Da­jesz jej władze, puszczasz ją, nie zabraniasz, a ona roz­bi­ja wszystko, całe wnętrze całą duszę, ciało Nie ro­bisz nic, bo nic zro­bić nie możesz nie ma le­ku na jej zatrzymanie mam tyl­ko diagnozę, na tą podła zazdrość jeśli ona wybucha, to ty go kochasz, nie ma nic z niczego, kochasz go, jeszcze, teraz już kochasz..Nie bój się kochać jeśli tylko wierzysz. Wspomnienia zostają na zawsze.