Namiętność nie tworzy wierszy, im mniej czuje się jakąś rzecz, tym zdatniejszym się jest do wyrażenia jej rzeczywistego stanu.


namiętność-nie-tworzy-wierszy-im-mniej-czuje-ę-jakąś-rzecz-tym-zdatniejszym-ę-jest-do-wyrażenia-jej-rzeczywistego-stanu
gustaw flaubertnamiętnośćnietworzywierszyimmniejczujesięjakąśrzecztymzdatniejszymjestdowyrażeniajejrzeczywistegostanunamiętność nienie tworzytworzy wierszyim mniejmniej czujeczuje sięsię jakąśjakąś rzecztym zdatniejszymzdatniejszym sięsię jestjest dodo wyrażeniawyrażenia jejjej rzeczywistegorzeczywistego stanunamiętność nie tworzynie tworzy wierszyim mniej czujemniej czuje sięczuje się jakąśsię jakąś rzecztym zdatniejszym sięzdatniejszym się jestsię jest dojest do wyrażeniado wyrażenia jejwyrażenia jej rzeczywistegojej rzeczywistego stanunamiętność nie tworzy wierszyim mniej czuje sięmniej czuje się jakąśczuje się jakąś rzecztym zdatniejszym się jestzdatniejszym się jest dosię jest do wyrażeniajest do wyrażenia jejdo wyrażenia jej rzeczywistegowyrażenia jej rzeczywistego stanuim mniej czuje się jakąśmniej czuje się jakąś rzecztym zdatniejszym się jest dozdatniejszym się jest do wyrażeniasię jest do wyrażenia jejjest do wyrażenia jej rzeczywistegodo wyrażenia jej rzeczywistego stanu

Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. -Maria Skłodowska - Curie
im-bardziej-ę-człowiek-starzeje-tym-mocniej-czuje-że-umiejętność-cieszenia-ę-chwilą-bieżącą-jest-cennym-darem-podobnym-do-stanu-łaski
Czuję jakąś pus­tkę w so­bie, tyl­ko nie wiem ja­kiego rodza­ju... Czuję się ta­ka bez­silna... W su­mie nie wiem czy coś by to mogła zmienić... -opuszczona
czuję-jakąś-pus­tkę-w so­bie-tyl­ko-nie wiem-ja­kiego-rodza­ju-czuję ę-­ka-bez­silna-w su­mie-nie wiem-czy-coś
Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy. -Stanisław Dygot
kiedy-ę-czuje-pociąg-fizyczny-nieczystą-namiętność-fizycznych-kształtów-to-nie-jest-miłość-miłość-jest-pożądaniem-czyjejś-duszy
Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda. -Albert Camus
rzecz-prosta-że-prawdziwa-miłość-jest-czymś-wyjątkowym-zdarza-ę-mniej-więcej-dwa-albo-trzy-razy-na-wiek-poza-tym-jest-próżność-lub-nuda