Namiętność nie zna czasu przyszłego...


namiętność-nie-zna-czasu-przyszłego
julie eleonore jeanne de laspinassenamiętnośćnieznaczasuprzyszłegonamiętność nienie znazna czasuczasu przyszłegonamiętność nie znanie zna czasuzna czasu przyszłegonamiętność nie zna czasunie zna czasu przyszłegonamiętność nie zna czasu przyszłego

Rozrzutna miłość nie zna ceny czasu, beztrosko rzuca na wiatr całe lata.Kiedy mówimy o potrzebie organizacji czasu często wyszukujemy dodatkowego czasu, który moglibyśmy spożytkować dla korzyści, nie zauważając czasu, który trwonimy na zadania nie mające wielkiego znaczenia dla naszej przyszłości.Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich.Niewin­ność dzieci - tak pełna przyszłego grzechu! W milczeniu leży siła i milczenie jest językiem przyszłego świata.Mężczyźni zapomnieliby zupełnie o swoich żonach, gdyby one nie przypominały im od czasu do czasu o tym, do czego są uprawnione.