Nap­rawdę jest się sa­mot­nym bez światła, gdy na­wet cień nam nie towarzyszy.


nap­rawdę-jest ę-­­nym-bez-światła-gdy-na­wet-cień-nam-nie towarzyszy
respirernap­rawdęjest sięsa­mot­nymbezświatłagdyna­wetcieńnamnie towarzyszynap­rawdę jest sięjest się sa­mot­nymsa­mot­nym bezbez światłagdy na­wetna­wet cieńcień namnam nie towarzyszynap­rawdę jest się sa­mot­nymjest się sa­mot­nym bezsa­mot­nym bez światłagdy na­wet cieńna­wet cień namcień nam nie towarzyszynap­rawdę jest się sa­mot­nym bezjest się sa­mot­nym bez światłagdy na­wet cień namna­wet cień nam nie towarzyszynap­rawdę jest się sa­mot­nym bez światłagdy na­wet cień nam nie towarzyszy

Na­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nym bez tła, które tworzą in­ni ludzie. -Karol Irzykowski
na­wet-człowiek-­­ny-nie mógłby ę-czuć-­­nym-bez-tła-które-tworzą-in­-ludzie
Na­wet gdy mi nap­rawdę zależy... z cza­sem Two­je wy­maga­nia stają się denne. -MyslacaWierszem
na­wet-gdy-mi nap­rawdę-zależy-z-cza­sem-two­-wy­maga­nia-stają ę-denne