Nap­rawdę sław­nych żołnie­rzy ma tyl­ko kraj, który wyg­rał wojnę.


nap­rawdę-sław­nych-żołnie­rzy- tyl­ko-kraj-który-wyg­rał-wojnę
stefan kisielewskinap­rawdęsław­nychżołnie­rzyma tyl­kokrajktórywyg­rałwojnęnap­rawdę sław­nychsław­nych żołnie­rzyżołnie­rzy ma tyl­koma tyl­ko krajktóry wyg­rałwyg­rał wojnęnap­rawdę sław­nych żołnie­rzysław­nych żołnie­rzy ma tyl­kożołnie­rzy ma tyl­ko krajktóry wyg­rał wojnęnap­rawdę sław­nych żołnie­rzy ma tyl­kosław­nych żołnie­rzy ma tyl­ko krajnap­rawdę sław­nych żołnie­rzy ma tyl­ko kraj

Żeby wyg­rać bitwę pot­rze­ba se­tek ty­sięcy żołnie­rzy, ale żeby zwy­cięstwo poszło na mar­ne wys­tar­czy kil­ku szpiegów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Żeby-wyg­rać-bitwę-pot­rze­ba-se­tek-ty­ęcy-żołnie­rzy-ale-żeby-zwy­ęstwo-poszło-na mar­ne-wys­tar­czy-kil­ku-szpiegów
Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett
jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować
Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. -Wojciech Kuczok
ludzie-tak-nap­rawdę-mogą-mie­szkać-tyl­ko-w in­nych-ludziach-dep­resja to nic-in­ne­go-jak bez­domność-na dep­resję-cier­pią