Nap­rzód spoj­rzyj, z kim jesz i pi­jesz, a do­piero po­tem, co jesz i pijesz.


nap­rzód-spoj­rzyj-z kim-jesz-i pi­jesz-a do­piero-po­tem-co jesz-i pijesz
epikurnap­rzódspoj­rzyjz kimjeszi pi­jesza do­pieropo­temco jeszi pijesznap­rzód spoj­rzyjz kim jeszjesz i pi­jesza do­piero po­temco jesz i pijeszz kim jesz i pi­jesz

Najpierw spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz. -Epikur
najpierw-spojrzyj-z-kim-jesz-i-pijesz-a-dopiero-potem-co-jesz-i-pijesz
Naprzód spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz. -Epikur
naprzód-spojrzyj-z-kim-jesz-i-pijesz-a-dopiero-potem-co-jesz-i-pijesz
Jak to jest, że kiedy zys­ku­jesz jed­nocześnie czu­jesz, że wszys­tko tracisz?  -Devin
jak-to jest-że kiedy-zys­ku­jesz-jed­nocześnie-czu­jesz-że wszys­tko-tracisz 
Niewiarą w siebie psu­jesz całe swo­je życie... A wiarą bu­du­jesz wszys­tko tak, jak zaplanowałeś... -Roman1992
niewiarą-w siebie-psu­jesz-całe-swo­-życie-a wiarą-bu­­jesz-wszys­tko-tak-jak zaplanowałeś