Napoleon był ostatnim małym kapralem. Odtąd są już tylko wielcy kaprale.


napoleon-był-ostatnim-łym-kapralem-odtąd-są-już-tylko-wielcy-kaprale
zbigniew waydyknapoleonbyłostatnimmałymkapralemodtądjużtylkowielcykapralenapoleon byłbył ostatnimostatnim małymmałym kapralemodtąd sąsą jużjuż tylkotylko wielcywielcy kapralenapoleon był ostatnimbył ostatnim małymostatnim małym kapralemodtąd są jużsą już tylkojuż tylko wielcytylko wielcy kapralenapoleon był ostatnim małymbył ostatnim małym kapralemodtąd są już tylkosą już tylko wielcyjuż tylko wielcy kapralenapoleon był ostatnim małym kapralemodtąd są już tylko wielcysą już tylko wielcy kaprale

Gdy był małym chłop­cem miał jed­no marzenie chciał świat ok­rutny na lep­sze zmienić dzi­siaj do­rosły już pra­wie młodzieniec di­luję to­warem wśród sza­rych kamienic Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcyKobieta pamięta jeszcze pierwszy pocałunek, gdy mężczyzna zapomniał już o ostatnim.Kobiety pamiętają pierwszy pocałunek wtedy jeszcze, kiedy mężczyźni zapomnieli już o ostatnim.Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają.Ko­biety pa­miętają jeszcze pier­wszy po­całunek, gdy mężczyźni za­pom­nieli już o ostatnim.