Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci, i tylko siebie.


naprawdę-kocha-ę-tylko-raz-ale-za-to-całe-życie-do-samej-śmierci-i-tylko-siebie
jaques devalnaprawdękochasiętylkorazalezatocałeżyciedosamejśmiercisiebienaprawdę kochakocha sięsię tylkotylko razale zacałe życiedo samejsamej śmiercii tylkotylko siebienaprawdę kocha siękocha się tylkosię tylko razza to całedo samej śmiercii tylko siebienaprawdę kocha się tylkokocha się tylko razale za to całeza to całe życienaprawdę kocha się tylko razale za to całe życie

Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci i tylko siebie.Życie można zrozumieć, tylko oglądając się za siebie, ale żyć trzeba, patrząc przed siebie.Jakie to szczęście, że życie nie składa się z samej tylko miłości - byłoby zbyt okrutne.Ludzie po śmierci są jak książki: przeczytawszy je całe, znajdujemy w końcu tylko omyłki drukarskie.Śmierć i życie - to tylko orzełek i reszka tej samej monety.Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie.