Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, gdy nie masz poczucia komfortu


naprawdę-rozwijasz-ę-tylko-wtedy-gdy-nie-masz-poczucia-komfortu
harv ekernaprawdęrozwijaszsiętylkowtedygdyniemaszpoczuciakomfortunaprawdę rozwijaszrozwijasz sięsię tylkotylko wtedygdy nienie maszmasz poczuciapoczucia komfortunaprawdę rozwijasz sięrozwijasz się tylkosię tylko wtedygdy nie masznie masz poczuciamasz poczucia komfortunaprawdę rozwijasz się tylkorozwijasz się tylko wtedygdy nie masz poczucianie masz poczucia komfortunaprawdę rozwijasz się tylko wtedygdy nie masz poczucia komfortu

Rozwijasz się jako człowiek jedynie wtedy, gdy znajdujesz się poza własną strefą komfortu -Scott Jurek
rozwijasz-ę-jako-człowiek-jedynie-wtedy-gdy-znajdujesz-ę-poza-własną-strefą-komfortu
Ludzie czują się naprawdę braćmi tylko wtedy, gdy słyszą się nawzajem w ciszy rzeczy poprzez samotność. -Samuel Butler
ludzie-czują-ę-naprawdę-braćmi-tylko-wtedy-gdy-słyszą-ę-nawzajem-w-ciszy-rzeczy-poprzez-samotność
Przedmiot ma wtedy sens, kiedy cię rozwija, a rozwijasz się zdobywając go, a nie posiadając. -Antoine De Saint - Exupery
przedmiot-wtedy-sens-kiedy-ę-rozwija-a-rozwijasz-ę-zdobywając-go-a-nie-posiadając
Tylko wtedy masz prawo skarżyć się na los, jeżeliś zasłużył na lepszy. -Jan Fedorowicz
tylko-wtedy-masz-prawo-skarżyć-ę-na-los-żeliś-zasłużył-na-lepszy
Gdy wszystko robisz dobrze - stoisz w miejscu. Gdy popełniasz błędy - rozwijasz się. -Marcin Bielicki
gdy-wszystko-robisz-dobrze-stoisz-w-miejscu-gdy-popełniasz-błędy-rozwijasz-ę