Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, gdy nie masz poczucia komfortu


naprawdę-rozwijasz-ę-tylko-wtedy-gdy-nie-masz-poczucia-komfortu
harv ekernaprawdęrozwijaszsiętylkowtedygdyniemaszpoczuciakomfortunaprawdę rozwijaszrozwijasz sięsię tylkotylko wtedygdy nienie maszmasz poczuciapoczucia komfortunaprawdę rozwijasz sięrozwijasz się tylkosię tylko wtedygdy nie masznie masz poczuciamasz poczucia komfortunaprawdę rozwijasz się tylkorozwijasz się tylko wtedygdy nie masz poczucianie masz poczucia komfortunaprawdę rozwijasz się tylko wtedygdy nie masz poczucia komfortu

Rozwijasz się jako człowiek jedynie wtedy, gdy znajdujesz się poza własną strefą komfortuCzłowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Ludzie czują się naprawdę braćmi tylko wtedy, gdy słyszą się nawzajem w ciszy rzeczy poprzez samotność.Przedmiot ma wtedy sens, kiedy cię rozwija, a rozwijasz się zdobywając go, a nie posiadając.Tylko wtedy masz prawo skarżyć się na los, jeżeliś zasłużył na lepszy.Gdy wszystko robisz dobrze - stoisz w miejscu. Gdy popełniasz błędy - rozwijasz się.